Hệ thống mô hình thông minh

Kios tiếp đón thông minh

   Kiosk tiếp đón tự động là hệ thống tự động được xây dựng để phục vụ người sử dụng mà không cần sự can thiệp của nhân viên. Kiosk này được ứng dụng để thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể như đăng ký khám bệnh, in lấy số thứ tự, thanh toán viện phí, tra cứu thông tin, và các dịch vụ khác. 

Nhà kho tự động

  Nhà kho tự động còn được gọi là kho thông minh (smart warehouse). Hệ thống này dùng các khung kệ chứa hàng có khả năng nâng cấp và cải tạo sức chứa lên nhiều lần một cách dễ dàng.